Resultaten voor adhd

adhd
Wat is ADHD? Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
Informatie over activiteiten, laatste ontwikkelingen en nieuws. Wat is ADHD? ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en kenmerkt zich met name door aandachts en of concentratieproblemen, hyperactiviteit of overbeweeglijkheid en impulsiviteit. Mensen met ADHD ervaren vooral problemen met aandacht en concentratie, plannen en organiseren en zijn vaak hyperactief en/of impulsief.
ADHD.
Al deze informatie staat overzichtelijk bij elkaar bij praktische informatie voor ADHD. Praktische info autisme. Ik heb ADHD. Met 1000 dingen tegelijk bezig zijn, niets afmaken, geen grenzen stellen, alles zelf willen doen, verstoord dag-en nachtritme, emoties die van nul naar 100 kunnen vliegen, afspraken vergeten. lees artikel ADHD.
ADHD www.vaktherapie.nl.
Dit kan ervoor zorgen dat je je moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent aandachtsproblemen, ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat impulsiviteit en lichamelijk overactief bent of je altijd onrustig voelt hyperactiviteit. ADHD zonder hyperactiviteit wordt ook wel ADD genoemd. De diagnose ADHD wordt meestal bij kinderen en jongeren gesteld.
ADHD Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.
Gebruik een valide instrument voor ADHD screening, zoals de SEV, de AVL of de CBCL en/of de varianten TRF, YSR bij jeugdigen van zes tot achttien jaar. Gebruik een goed en gedetailleerd semigestructureerd interview met de ouders bijvoorbeeld PICS-4 en de K-DBDS en de school of andere context bijvoorbeeld TTI-4 bij leerkrachten, om te komen tot een afgewogen klinisch oordeel of een jeugdige al dan niet voldoet aan de diagnostische criteria voor ADHD.
ADHD bij volwassenen Apotheek.nl.
Voorbeelden zijn methylfenidaat en dexamfetamine. Over het gebruik van deze middelen bij volwassenen met ADHD is minder bekend dan over het gebruik hiervan bij kinderen met ADHD. De werking is onvoldoende onderzocht bij volwassenen. Daarom is het onzeker of deze middelen ook helpen bij volwassenen met ADHD.
ADHD Hulpgids.
Andere kenmerken zijn dat belangrijke taken worden uitgesteld, pas op het laatste moment gedaan of niet afgemaakt. Mensen met ADD hebben een ander tijdsbesef, komen vaak te laat, zijn vergeetachtig en ongeorganiseerd. Deze mensen kunnen hun hele leven lang op zoek zijn naar manieren op aan hun dopamine te komen, hetzij op een positieve manier zeer actief, competitief, inventief hetzij op een negatieve manier gokken, drugs, roekeloos. Overwegend hyperactief-impulsief beeld. Er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit. ADHD in verschillende levensfasen. Problemen op school met huiswerk, presteren onder niveau, minder vriendjes, rebels gedrag, meer ongelukken. Er is lang gedacht dat ADHD een rijpingsprobleem was dat vanzelf zou verdwijnen met het ouder worden, echter maar bij één op de drie jeugdigen verdwijnen de symptomen vrijwel helemaal.
ADHD Impuls en Woortblind.
Wat is ADHD. Herkennen en kenmerken ADHD. Symptomen en Gevolgen ADHD. Managen en benutten ADHD. ADHD en Rijbewijs. ADHD en Medicatie. ADHD en verzekering. Contactpersonen en cliëntondersteuners. Voorlichting en informatie. Wat is ADD. Herkennen en kenmerken ADD. Symptomen en Gevolgen ADD.
ADHD.
Ook voor jou, als student met ADHD, is het belangrijk dat je weet wat je nodig hebt als het gaat om prettig studeren. Kijk in de folder over studeren met ADHD en lees over de mogelijke voorzieningen die de TU Delft je kan bieden als ondersteuning.

Contacteer ons